Bổ sung tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh cho đội tuyển Việt Nam