Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 04/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 04/07/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt8914800, 6
Giải 19713810, 1, 5
Giải 214580 5115721
Giải 327070 71380 73711
20477 09438 94621
34, 5, 7, 8, 8
41,2,4,4,8,8
Giải 40481 9242 1434 289857
Giải 57337 2315 7172
0241 7744 4706
6
70, 2, 7
Giải 6910 244 24880, 0, 1, 8
Giải 735 88 99 0098, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YV 9YV 14YV

Related posts