HLV Jose Mourinho úp mở khả năng sẽ ký hợp đồng 6 tháng